Smart Shopping bag ( 1 ชุด 2 ชิ้น)

  • มีหูคลิปล็อคสามารถวางและติดกับรถเข็น
  • ปากถุงสามารถขยายออกเพื่อจุของได้สะดวกสบาย
  • ออกแบบมาให้จัดเก็บได้อย่างมิดชิดปลอดภัย
  • หูหิ้วขนาดเหมาะมือ


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymartstore

รายละเอียดสินค้า

Smart Shopping bag (Grab Bag) เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตทีไร สัมภาระมากมาย หิ้วจนเจ็บนิ้ว ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อ ใช้ " Smart Shopping bag (Grab Bag) " ที่ออกแบบให้ กระเป๋า มีหูคลิปล็อคสามารถวางและติดกับรถเข็นปากถุงสามารถขยายออกเพื่อจุของได้สะดวกสบาย ออกแบบมาให้จัดเก็บได้อย่างมิดชิดปลอดภัย พร้อมหูหิ้วขนาดเหมาะมือ ให้คุณหิ้ว หรือสะพายได้อย่างสบายมือคราวนี้สัมภาระ จะไม่เป็น ภาระ อีกต่อไป

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

 


สินค้าแนะนำ