Huawei Memory Card NM 128GB 06010396 (HWOriginal)(2152106500281)

  • ขนาดความจุ 128GBทำให้การถ่ายโอนข้อมูลและอ่านข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  • ปกป้องข้อมูลอย่างปลอดภัยสูงสุด
  • นอก จากนี้ยังมาพร้อมระบบปกป้องและป้องกันข้อมูลสูญหาย
  • Actual usage storage is less than a listed. Read speed of 90MB/s is based on Huawei lab tests
  • สำหรับ Huawei Mate 20 และ Huawei Mate 20 Pro


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

  • ขนาดความจุ 128GBทำให้การถ่ายโอนข้อมูลและอ่านข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  • ปกป้องข้อมูลอย่างปลอดภัยสูงสุด
  • นอก จากนี้ยังมาพร้อมระบบปกป้องและป้องกันข้อมูลสูญหาย
  • Actual usage storage is less than a listed. Read speed of 90MB/s is based on Huawei lab tests
  • สำหรับ Huawei Mate 20 และ Huawei Mate 20 Pro

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้า 6 เดือน (นับจากวันซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ)
หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด
การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น

ระยะเวลาการขนส่งสินค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ