Anitech Plug 4 socket 1 switch H5134 White(2387561033340)

 • รางปลั๊กผลิตจากพลาสติก ABS ทนความร้อนไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)
 • วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน
 • จำนวน 4 ช่องเสียบ 1 สวิตช์ควบคุม มาตรฐาน มอก.2432-2555
 • มีช่องเสียบสำหรับ USB 2 ช่อง 5VDC 2.4 แอมป์
 • ตัวป้องกันกระแสเกินแบบสวิตช์ขนาด 10 แอมป์
 • ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
 • ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 • รองรับกระแสไฟได้ถึง 2,200 วัตต์ 250 โวลต์
 • สายไฟขนาด 3x0.75 ตารางมิลลิเมตร สายยาว 3 เมตร


Color


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

 • รางปลั๊กผลิตจากพลาสติก ABS ทนความร้อนไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)
 • วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน
 • จำนวน 4 ช่องเสียบ 1 สวิตช์ควบคุม มาตรฐาน มอก.2432-2555
 • มีช่องเสียบสำหรับ USB 2 ช่อง 5VDC 2.4 แอมป์
 • ตัวป้องกันกระแสเกินแบบสวิตช์ขนาด 10 แอมป์
 • ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
 • ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 • รองรับกระแสไฟได้ถึง 2,200 วัตต์ 250 โวลต์
 • สายไฟขนาด 3x0.75 ตารางมิลลิเมตร สายยาว 3 เมตร

 

 

 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้า 1 ปี (นับจากวันซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ)
หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด
การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น

ระยะเวลาการขนส่งสินค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

 

 


สินค้าแนะนำ