Abloom กล่องนามบัตร 500 ใบ Business Card Box Namecard Storage

  • วัสดุ: พลาสติก ABS พร้อมฝาปิดสีดำใส ป้องกันฝุ่น
  • เปิดปิดง่าย ใช้งานได้สะดวก
  • มีแผ่นตัวอักษรคั่นให้ 20 ใบ สำหรับเป็นหมวดหมู่ ให้การจัดเก็บเป็นระเบียบ เก็บง่าย หาก็ง่าย
  • สามารถเก็บ บรรจุนามบัตรได้ถึง 500-600 ใบ ขึ้นอยู่กับความหนาของบัตร
  • ขนาดกล่อง 24x12x7.5 ซม.
  • น้ำหนัก 0.42 KG


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

APPO

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
กล่องนามบัตร 500 ใบ Business Card Box Namecard Storage กล่องใส่นามบัตรขนาดใหญ่ สามารถเก็บนามบัตรได้ครบถ้วน แยกตามตัวอักษร ช่วยให้หาง่าย จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย
- วัสดุ: พลาสติก ABS พร้อมฝาปิดสีดำใส ป้องกันฝุ่น
- เปิดปิดง่าย ใช้งานได้สะดวก
- มีแผ่นตัวอักษรคั่นให้ 20 ใบ สำหรับเป็นหมวดหมู่ ให้การจัดเก็บเป็นระเบียบ เก็บง่าย หาก็ง่าย
- สามารถเก็บ บรรจุนามบัตรได้ถึง 500-600 ใบ ขึ้นอยู่กับความหนาของบัตร
- ขนาดกล่อง 24x12x7.5 ซม.
- น้ำหนัก 0.42 KG
- บรรจุ 1 ชิ้น
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


สินค้าแนะนำ