UDEE กล่องพลาสติกเล็กอเนกประสงค์ P8 (2 แพ็ค)

  • กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ 1 แพค 8 ชิ้น ชุดจำหน่าย 2 แพค 16 ชิ้น
  • ผลิตจากพลาสติก PP ยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย
  • กึ่งโปร่งใส สามารถมองสิ่งของภายในที่จัดเก็บได้
  • ใช้จัดเก็บของชิ้นเล็กๆได้ตามต้องการ
  • สามารถซ้อนได้อย่างเป็นระเบียบ พกพาได้
  • ฝายืดล็อกกับตัวกล่องแน่น


Color


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

SUVA Product

รายละเอียดสินค้า

กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ 1 แพค 8 ชิ้น 
ผลิตจากพลาสติก PP ยืดหยุ่น ไม่แตกหักง่าย 
กึ่งโปร่งใส สามารถมองสิ่งของภายในที่จัดเก็บได้  
ใช้จัดเก็บของชิ้นเล็กๆได้ตามต้องการ
สามารถซ้อนได้อย่างเป็นระเบียบ พกพาได้ 
ฝายืดล็อกกับตัวกล่องแน่น 


สินค้าแนะนำ