Samsung 2019 Wireless Charger Duo Pad EP-P5200TBEGWW Black (SSOriginal)(2070408230104)

  • Wireless Charger Duo Padชาร์จ GalaxyS10e, S10, or S10+ ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบชาร์จเร็วแบบไร้สาย (Fast Wireless Charging 2.0) อีกทั้งสามารถชาร์จ Galaxy Watch ได้พร้อมๆกัน
  • จากผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของซัมซุง GalaxyS10 series อาจสามารถชาร์จแบบไร้สายได้เร็วกว่า GalaxyS9 ถึง 27-36% เวลาในการชาร์จแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเเต่ละรุ่น (GalaxyS10e, S10 และ S10+) ใช้ได้เฉพาะกับ Wireless Charger Duo Pad เท่านั้น อุปกรณ์จำหน่ายแยก ความเร็วในการชาร์จจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง เงื่อนไขการชาร์จ และปัจจัยอื่น ๆ
  • Fast Wireless Charging 2.0 รองรับเฉพาะกับอุปกรณ์ซัมซุงที่รองรับการชาร์จไร้สาย 10W+ เช่น Wireless Charger Duo Pad ข้างซ้าย อุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายต้องต่อสายไฟ โปรดใช้สายไฟและอะแดปเตอร์แบบพกพาของแท้ของซัมซุง และการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของซัมซุง อาจทำให้ Wireless Charger Duo Pad เสียหายหรือความเร็วในการชาร์จลดลง
  • กรณีชาร์จอุปกรณ์พร้อมกัน Fast Wireless Charging 2.0 สำหรับ GalaxyS10e, S10 และ S10+ อาจไม่รองรับ


Color


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

  • Wireless Charger Duo Padชาร์จ GalaxyS10e, S10, or S10+ ได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบชาร์จเร็วแบบไร้สาย (Fast Wireless Charging 2.0) อีกทั้งสามารถชาร์จ Galaxy Watch ได้พร้อมๆกัน
  • จากผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของซัมซุง GalaxyS10 series อาจสามารถชาร์จแบบไร้สายได้เร็วกว่า GalaxyS9 ถึง 27-36% เวลาในการชาร์จแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเเต่ละรุ่น (GalaxyS10e, S10 และ S10+) ใช้ได้เฉพาะกับ Wireless Charger Duo Pad เท่านั้น อุปกรณ์จำหน่ายแยก ความเร็วในการชาร์จจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง เงื่อนไขการชาร์จ และปัจจัยอื่น ๆ
  • Fast Wireless Charging 2.0 รองรับเฉพาะกับอุปกรณ์ซัมซุงที่รองรับการชาร์จไร้สาย 10W+ เช่น Wireless Charger Duo Pad ข้างซ้าย อุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายต้องต่อสายไฟ โปรดใช้สายไฟและอะแดปเตอร์แบบพกพาของแท้ของซัมซุง และการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ของซัมซุง อาจทำให้ Wireless Charger Duo Pad เสียหายหรือความเร็วในการชาร์จลดลง
  • กรณีชาร์จอุปกรณ์พร้อมกัน Fast Wireless Charging 2.0 สำหรับ GalaxyS10e, S10 และ S10+ อาจไม่รองรับ

 

 

 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้า 1 ปี (นับจากวันซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ)
หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด
การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น

ระยะเวลาการขนส่งสินค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

 


สินค้าแนะนำ