Motorolla Dash Camera MDC100 Black(5693302020109)

  • จอภาพขนาด 2.7" มุมมองกว้าง 120
  • บันทึก VDO ความละเอียด 1080P Full HD, 1080P,720P
  • Infarade 2 ดวงเพิ่มความสว่างในเวลากลางคืน ไฟล์ VDO แบบ AVI
  • ถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียด 5M,8M หรือ 12M
  • ไฟล์ภาพแบบ JPGE มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว
  • รองรับ Micro SD สูงสุด 32GB
  • บันทึก VDO แบบ Loop record วนทับอัตโนมัติ
  • G Sensor ล็อกไฟล์ที่ตรวจจับได้จากการกระแทกจะไม่ถูกลบ สามารถปรับระดับเซ็นเซอร์ได้
  • มีไมค์โครโฟนสามารถบันทึกเสียงได้
  • ติดตั้งได้ง่ายด้วยตัวเอง


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

จอภาพขนาด 2.7" มุมมองกว้าง 120 บันทึก VDO ความละเอียด 1080P Full HD, 1080P,720P Infarade 2 ดวงเพิ่มความสว่างในเวลากลางคืน ไฟล์ VDO แบบ AVI ถ่ายภาพนิ่ง ความละเอียด 5M,8M หรือ 12M ไฟล์ภาพแบบ JPGE มีระบบป้องกันภาพสั่นไหว รองรับ Micro SD สูงสุด 32GB บันทึก VDO แบบ Loop record วนทับอัตโนมัติ G Sensor ล็อกไฟล์ที่ตรวจจับได้จากการกระแทกจะไม่ถูกลบ สามารถปรับระดับเซ็นเซอร์ได้ มีไมค์โครโฟนสามารถบันทึกเสียงได้ ติดตั้งได้ง่ายด้วยตัวเอง

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า
สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ
1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ
*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ
**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ