Macnus Mini Bluetooth Speakers CAT M915 สีมิ้น

  • ระยะสัญญาณ 10 เมตร
  • Playing Time 6 ชั่วโมง
  • Charging Time 1.5 ชั่วโมง
  • Up to 11 KHz. 60 Db.
  • ขนาดสินค้า 9 x 12.9 x 6.9 ซม.
  • น้ำหนัก 0.2 กก.
  • การรับประกัน 1 ปี


Color


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

SPA

รายละเอียดสินค้า

Macnus  Mini Bluetooth Speakers CAT M915
คุณสมบัติ
- ระยะสัญญาณ 10 เมตร
- Playing Time 6 ชั่วโมง
- Charging Time 1.5 ชั่วโมง
- Up to 11 KHz. 60 Db.
- ขนาดสินค้า 9 x 12.9 x 6.9 ซม.
- น้ำหนัก 0.2 กก.
- การรับประกัน 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้า 1 ปี (นับจากวันซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ)
หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด 
การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


สินค้าแนะนำ