Fujifilm Instax Share SP-3 White (3100303380176)

  • ฟิล์ม Instax Square ขนาด 86 x 72 mm (ถ้านับส่วนที่เป็นภาพไม่รวมขอบกระดาษจะมีขนาดภาพ 62 x 62 mm)
  • เป็นกระดาษพิมพ์ โดยพิมพ์ภาพที่ความละเอียด 800 x 800 px (318 dpi)
  • ทำให้ได้ภาพที่สีสันสดใส มีความฟุ้งชวนมองแบบอนาล็อกv - ใช้เวลาพิมพ์แค่ 13 วินาที
  • รองรับการพิมพ์ผ่าน WiFi Direct ซึ่งต้องเชื่อมต่อผ่าน Apps Instax Share ที่รองรับทั้ง iOS และ Android
  • พร้อมกับมีตัวเลือกเสริมในการปรับแต่งรูปภาพในแอพพลิเคชั่นทั้งการใส่ ตัวหนังสือ, แบ่งรูปเป็นหลายๆ ส่วน, พร้อมกับใส่ฟิลเตอร์
  • สามารถพิมพ์ภาพได้มากถึง 160 ภาพต่อการชาร์จ 1 ครั้ง


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

ฟิล์ม Instax Square ขนาด 86 x 72 mm (ถ้านับส่วนที่เป็นภาพไม่รวมขอบกระดาษจะมีขนาดภาพ 62 x 62 mm) เป็นกระดาษพิมพ์ โดยพิมพ์ภาพที่ความละเอียด 800 x 800 px (318 dpi) ทำให้ได้ภาพที่สีสันสดใส มีความฟุ้งชวนมองแบบอนาล็อกv - ใช้เวลาพิมพ์แค่ 13 วินาที รองรับการพิมพ์ผ่าน WiFi Direct ซึ่งต้องเชื่อมต่อผ่าน Apps Instax Share ที่รองรับทั้ง iOS และ Android พร้อมกับมีตัวเลือกเสริมในการปรับแต่งรูปภาพในแอพพลิเคชั่นทั้งการใส่ ตัวหนังสือ, แบ่งรูปเป็นหลายๆ ส่วน, พร้อมกับใส่ฟิลเตอร์ สามารถพิมพ์ภาพได้มากถึง 160 ภาพต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
 

 

 

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้า 1 ปี (นับจากวันซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ)
หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด
การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น

ระยะเวลาการขนส่งสินค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


สินค้าแนะนำ