Comf-pro ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก รุ่น Wood Cabinet สีฟ้า

 • ตู้ไม้ มี2ลิ้นชัก แบบมีเบาะนั่งด้านบน
 • ด้านบนเป็นเบาะสำหรับใช้นั่ง มี 2 สี
 • จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ


Color


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

MP Synergy

รายละเอียดสินค้า

การใช้งาน

 • ขนาดของลิ้นชัก ช่องแรก สูง 11 ซม. กว้าง 38 ซม.
 • ขนาดของลินชัก ช่องที่สอง สูง 16.5 ซม. กว้าง 38 ซม.
 • มีล้อเลื่อนอยู่ที่ฐานล่าง เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและมีที่ล็อคล้อเพื่อความปลอดภัย
 • ที่ส่วนที่เป็นมุมและมีลักษณะ มล เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ
 • ขนาดของลิ้นชัก ช่องแรก สูง 11 ซม. กว้าง 38 ซม.
 • ขนาดของลินชัก ช่องที่สอง สูง 16.5 ซม. กว้าง 38 ซม.

วัสดุ

 • ทำจากวัสดุ MDF คุณภาพดี

ขนาดและน้ำหนัก

 • Size:D42 xW41 x H40 cm.

 

 

 

เงื่อนไขในการรับประกัน

รับประกันสินค้า 1 ปี (นับจากวันซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บริษัทกำหนด

          การรับประกันคุณภาพสินค้า กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท การใช้งานไม่ถูกวิธี และการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง รอยขีดข่วน รอยบุ๋ม ขาด คราบสกปรก รอยเปื้อน ความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง แก้ไข ปรับแต่งสินค้าภายหลังจากที่ได้รับมอบสินค้า การประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ขนย้ายเองหลังจากได้รับมอบสินค้าจากบริษัทฯแล้ว หรือการทำความสะอาดไม่ถูกวิธี การเสื่อมของวัสดุหรืออุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา คราบสนิม (Oxide)  รวมถึงไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมถึงการจัดวางสินค้าไม่เหมาะสม ตกหล่น ถูกน้ำ ถูกของเหลว หรือสารเคมี ความเสียหาย รอยขีดข่วน รอยเปื้อน และคราบสกปรกที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือแมลง สินค้าที่ถูกปลวกหรือมอดกิน และความเสียหายอื่นๆ เช่น แตก หัก บิด บิ่น งอ ร้าว ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าที่รับประกัน

 

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ