ร่มกลับด้าน สีดำ

  • สามารถวางตั้งพื้นได้
  • มีที่คล้องแขน สะดวกสบาย
  • กางร่มในรถได้โดยไมทำให้ตัวเปียก
  • พับเก็บได้สะดวกแม้นั่งอยู่ในรถ


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymartstore

รายละเอียดสินค้า

ร่มกลับด้าน สามารถวางตั้งพื้นได้ มีที่คล้องแขน สะดวกสบาย กางร่มในรถได้โดยไม่ทำให้ตัวเปียก และพับเก็บได้สะดวกแม้นั่งอยู่ในรถ โดยส่วนที่เปียกจะกลับไปอยู่ด้านในทำให้ไม่ต้องเฉอะแฉะเวลาเก็บร่ม

 

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ