ตัวยึดใต้เบาะจักรยาน Gopro Pro Seat Rail Mount GO-AMBSM-001 (2188101450344)

  • ตัวยึดใต้เบาะจักรยาน
  • A compact aluminum mount designed for serious riders, the Pro Seat Rail Mount allows you to capture the rear-facing angle—including riders in tow, the scene you just passed and anything else in your rearview.Compatible with most two-rail seat designs and all GoPro cameras and housings.
  • Light and durable aluminum construction
  • Clamps to most two-rail seat designs, enabling rear-facing shots
  • Compact, under-seat position makes this mount nearly invisible
  • Uses a single screw to mount under seat, meaning less setup is required


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

A compact aluminum mount designed for serious riders, the Pro Seat Rail Mount allows you to capture the rear-facing angle—including riders in tow, the scene you just passed and anything else in your rearview.Compatible with most two-rail seat designs and all GoPro cameras and housings.

  • Light and durable aluminum construction
  • Clamps to most two-rail seat designs, enabling rear-facing shots
  • Compact, under-seat position makes this mount nearly invisible
  • Uses a single screw to mount under seat, meaning less setup is required

 

 

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


สินค้าแนะนำ